Kjønnslemlestelse

Omskjærer guttebarna på kjøkkenet

Muslimske guttebarn lemlestes for livet under omskjæring i private norske hjem, sier pasientombudet i Akershus.