Integrering og integreringspolitikk

Økende segregering i Tyskland

Tysklands muslimske befolkning blir mer og mer religiøs, og tar dypere og dypere avstand fra det tyske samfunnet.