Ufrivillige ekteskap

Ny Ap – SV konflikt i regjeringen: forbud mot søskenbarnekteskap

Sentrale i Arbeiderpartiet vil ha forbud mot søskenbarnekteskap, mens sentrale i Sosialistisk Venstreparti (SV) både er imot og for. Det spekuleres i om SV vil bruke et eventuelt forbud mot søskenbarnekteskap som et forhandlingskort for å få stoppet forslaget om aldersgrense og tilknytningskrav for familiegjenforening gjennm ekteskap.

Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsmann, Arild Stokkan-Grande, ønsker forbud mot søskenbarnekteskap. «Det har vært mye synsing på slike ekteskap, og nå har vi fakta slik at vi kan ta diskusjonen,» sier Stokkan-Grande til Klassekampen.no, med henvisning til den nye rapporten fra Folkehelseinstituttet.

Ifølge Klassekampen er det per i dag rundt 30 av de 50 delstatene i USA som har et forbud mot søskenbarnekteskap. Dersom Norge på nytt skulle innføre et slikt forbud kan det skje gjennom tiltak i familielovgivningen, mener Stokkan-Grande: «Vi kan motvirke søskenbarnekteskap gjennom en helhetlig tiltakspakke mot tvangsekteskap sammen med kravet om at personen som vil hente ektefelle utenfor EØS-området må ha jobbet eller vært under utdanning i fem år etter grunnskolen det vil si en 21-aldersgrense for slike ekteskap, og holdningsskapende arbeid.» Han påpeker videre at: «En innstramming i familielovgiviningen kan gjøre at søskenbarn ikke blir anerkjent som partnere. Slik hindrer man også tvangsekteskap mellom fetter og kusine, og minsker derav helseskadene ved slike ekteskap.» Stokkan-Grande mener også at det er et flertall for forbud blant Ap-representantene på Stortinget.

Men mye tyder på at Ap vil finne størst motstand mot et slikt forbud innad i regjeringen, det vil si hos Sosialistisk Venstreparti (SV). På sitt landsmøte forrige helg, under den heller hykleriske overskriften ”For en human utlendingslov”, ble følgende fastslått: «SV mener videre at et generelt prinsipp ved utforming av den nye loven må være universalisme, altså formell og reell likebehandling av norske borgere. SV er derfor motstandere av innføring av aldersgrense og/eller tilknytningskrav for norske borgere ved familiegjenforening ved ekteskap inngått utenfor EØS-området.” Og til Klassekampen sier SVs Rolf Reikvam at han er mot et forbud, men avisen hevder at det skal være aktører i SV som kan støtte forbud mot søskenbarnekteskap – hvis regjeringen dropper kravet om tilknytning ved ekteskap.

Den nye utlendingsloven er bebudet fremlagt for Stortinget i juni, etter at den er blitt utsatt tre ganger, nettopp på grunn av intern uenighet regjeringspartiene seg imellom. Men ifølge Aftenbladet.no lover arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) at det ikke blir flere utsettelser av regjeringens forslag til ny utlendingslov.