Integrering og integreringspolitikk

Kvinnesynet bremser integreringen

Menn har mer rett til arbeid hvis det ikke er jobb til alle. Det mener mange tyrkere og pakistanere i Danmark, avdekket i en rapport om normer og verdier blandt innvandrere i landet.

Integreringsminister Rikke Hvilshøj mener undersøkelsen avdekker et kvinnesyn som er helt uakseptabelt.
Hun vil nå på sin planlagte Danmarksturné opplyse innvandrerkvinner om deres rettigheter. Det positive i den nye rapporten er blant annet at innvandrere i Danmark støtter demokratiet.
Les saken i Jyllands-Posten.dk