Integrering og integreringspolitikk

Kvinnene og barna er sviktet

Etter 40 år i Norge er pakistanske kvinner nærmest blitt en pariakaste. Majoriteten synes å være parkert på samfunnets sidelinje, sier Hege Storhaug.

Mens kun to av ti pakistanske kvinner er i arbeid, er hele sju av ti indiske kvinner i Oslo i arbeid. Indiske og pakistanske kvinner i Norge kommer fra nærliggende strøk, de har lang botid i Norge. Likevel er integreringsbildet som natt og dag.

Hva gikk galt for de pakistanske kvinnene? Og hvorfor vil ikke SV innse at partiets politikk er kvinnefiendtlig? Spørsmålene stilles av informasjonsleder i HRS, Hege Storhaug, og i kronikk i Kommunal Rapport prøver hun også å gi noen svar.