Kjønnslemlestelse

Kjønnslemleste og islam

Leder av Islamsk Råd, Senaid Kobilica, hevder at omskjæring ikke er en del av islam. Og så?

Som HRS tidligere har omtalt synes det som om statsråd Karita Bekkemellem (Ap) vil gå inn for helseundersøkelser av alle barns underliv, som ledd i kampen mot kjønnslemlestelse. Under et seminar om kjønnslemlestelse på onsdag, kalte likestillingsministeren omskjæring en terrorhandling mot kvinner.

«Dette er lemlestelse av barn, de jentene som har vært gjennom dette opplever smerte og lidelser gjennom hele sitt liv. I et samfunn der kvinnenes rettigheter respekteres på lik linje med mennenes rettigheter, så skal vi settes en stopper for dette,» sa Bekkemellem til Magazinet.no.

Leder av Islamsk Råd, Senaid Kobilica, var imidlertid mest opptatt av å formidle at omskjæring ikke er en del av islam, mens forsker Katrine Fangen etterlyste avklaring om hva koranen sier om omskjæring. Hege Storhaug, informasjonsleder i HRS, mener at uttalelser etter profeten Muhammed stimulerer og oppfordrer til kjønnslemlestelse.

Men ærlig talt: Stopp lemlesting av barn uansett begrunnelsene for terroren. Innfør helseundersøkelser!