Integrering og integreringspolitikk

Integreringsministeren lever med dødstrusler

Sverige integreringsminister trues på livet.