Integrering og integreringspolitikk

Innvandrerpartiet til høstens kommunevalg

Innvandrere er lei av å ikke bli hørt, og derfor starter noen av dem sitt eget parti, Innvandrerpartiet. Valgforsker tror partiet vil skape konflikter.