Ytringsfrihet

Dialogmøter kommet til at mer islm i samfunnet styrker integreringen

En arbeidsgruppe bestående av embetsmenn og representanter for religiøse miljøer i Danmark, har gjennom såkalte dialogmøter fremsatt en rekke forslag for å styrke integreringen. Det handler om å innføre religion i offentlige institusjoner, kommunalt ansatte imamer, muslimske særkrav, mindre ytringsfrihet og mer selvsensur. Forslagene har vakt berettiget oppsikt, men en av Danmarks fremste politiske kommentatorer mener forslagene burde skape enda bredere debatt.