Arbeid og utdanning

Dansk jobbørs en knallsuksess

Både innvandrere og bedrifter møter på jobbørs, og alle var fornøyd: bedrifter får nye ansatte, innvandrere får jobbtilbud. I tillegg tilbys CV-verksted og råd og trening til jobbintervju.

”Vil du ha jobb?” lød spørsmålet på skiltet foran inngangen til det danske nasjonalmuseet i går. Museet dannet rammen for et storstilt arrangement, der målet er at unge mennesker med innvandrerbakgrunn i Danmark skal få jobb. Fire kommuner, 14 ministerområder og en rekke aktører i finanssektoren stilte med over 200 stillinger. Utover å komme i kontakt med fremtidige arbeidsgivere og kanskje få avtalt tid for jobbintervju, kunne de unge også få hjelp med arbeidssøkningen. Det ble arrangert CV-verksteder, med bistand i forhold til å utforme CV-er samt tips og råd om hvordan et jobbintervju kan gjennomføres. De kunne også prøve seg i fiktive intervjusituasjoner.Ifølge kontorsjef Jette Frederiksen fra Personalestyrelsen, som er en av initiativtakerne til arrangementet, gir jobbørsen en rekke fordeler både for arbeidsgiver og arbeidstaker. ”Vi arbejdsgivere får mulighed for at vise, at den offentlige sektor er langt mere mangfoldig og alsidig, end folk går og tror. Og de unge har mulighed for at se, hvad vi er for nogle steder, sætte ansigt på dem, der arbejder der, og få stillet alle deres spørgsmål, uden at det er en ansættelsessituation. Det er et utrolig godt supplement til den gammeldags jobsøgning,” sier Fredriksen til Berlingske Tidende.dk. Hun mener at det store fremmøte, omlag 1 500 mennesker i løpet av dagen, i seg selv vitner om jobbørsens suksess, men understreker at det egentlige suksesskriteriet er at det fører til konkrete ansettelser.Og erfaringene så langt er gode. Siden august 2006 har Dansk Erhverv vært med til å arrangere jobbørser målrettet mot unge innvandrere, nettopp fordi virksomheter etterspør arbeidskraft. Ved den første jobbørsen var 21 virksomheter representert, eksempelvis Posten og McDonald’s, og for cirka 150 innvandrere resulterte jobbørsen i en konkret stilling. Rekrutteringsbyrået Manpower fikk 200 innvandrerer i deres jobbank etter en jobbørs på Københavns Rådhus i januar, mens JYSK utvidet sin jobbank med 75-100 mennesker etter å ha deltatt på en lignede jobbmesse.

Men Danmarks suksess ties det om i Norge, for å si det med Kristin Clemets ord: norske journalister mener de har et mørkeblått styre, og det er neppe positivt ment. I Norge synes resepten å være at behovet for arbeidskraft skal hentes fra den fattige delen av verden. Men kanskje en jobbørs i Norge etter det danske konseptet kunne fått flere innvandrere som allerede er her, ikke minst kvinner, i jobb?