Integrering og integreringspolitikk

Århus får ny ghetto

Innvandrere vil helst bo på samme sted. Nå vokser det frem en ny ghetto i Danmark.