Arbeid og utdanning

Arbeidsgivere avviser innvandrere som vikarer

Arbeidsgivere reserverer seg for å ta inn innvandrere som vikarer. Språkproblemer får skylden. Men er det hele sannheten?