Kjønnslemlestelse

Afrikansk lege i Norge: sjekk alle jenters underliv

Dr. Amna Hassan har jobbet i flere tiår mot kjønnslemelstelse og er sentral i flere som organisasjoner som prøver å få slutt på denne praksisen. Hun er ikke i tvil; alle jenter må få sjekket underlivet.