Ytringsfrihet

Abid Raja har frekkhetens nådegave

Advokat Abid Q. Raja har en gave – frekkhetens nådegave. Han går til frontalangrep på TV 2's Oddvar Stenstrøm i Holmgang, som han krever fjernet fra skjermen.

I spalten Signert i Aftenposten går Abid Raja til frontalangrep på TV 2’s Oddvar Stenstrøm i Holmgang og krever han fjernet fra skjermen. Dette er ikke første gang advokaten, som ynder å fremstille seg som en sann demokrat og liberalist, fremmer slike udemokratiske forslag eller avdekker holdninger som langt på vei synes i strid med det norske verdigrunnlaget og menneskerettighetene.

Forsøk på å redigere TV 2I november 2004, etter at en islamist skar strupen over på Theo van Gogh i Amsterdam, inviterte Holmgang til debatt. En av de inviterte var HRS sin informasjonsleder, Hege Storhaug. En annen var Abid Raja. Da skjedde følgende: Raja raste på telefon til Holmgang og forlangte Storhaug fjernet fra panelet. For ifølge Raja er Storhaug en ekstremist. Holmgang nektet Raja å redigere sendingen deres samt å kneble Storhaug. Men ”demokraten” Raja ga seg ikke. Han la om taktikken og kontaktet den ene etter den andre av de inviterte, blant andre Unni Wikan. Han ville ha dem til å ringe Holmgang og si at de trakk seg fra debatten hvis ikke Storhaug ble fjernet. Slik holdt Raja på i timevis, uten å få trasset viljen sin gjennom. TV 2’s Stenstrøm var så oppgitt over Raja at han gikk åpent ut i VG og fortalte om det sanne helvetet som Raja hadde stelt i stand, også ved kritikk av Stenstrøm i full offentlighet:

Kritikken har kommet i form av rene personangrep og har vært så sterk og full av usannheter at jeg ikke kunne holde munn. I mine snart 40 år som journalist har jeg aldri opplevd noe lignende, sa Stenstrøm.

I en kronikk i Aftenposten fortalte også professor Unni Wikan om Rajas udemokratiske herjinger:

Vi er også flere som kan bevitne at det i forkant av Holmgang-debatten foregikk en intens telefonvirksomhet med sikte på å få muslimer til å boikotte programmet – fordi Hege Storhaug skulle delta, skrev Wikan.

I anmeldelse av Storhaugs siste bok, tok Wikan igjen opp forsøket på boikott: ”Storhaug har vært forut for sin tid før, og hun er det kanskje også nå – på en del punkter. Å bringe henne til taushet ved boikott er fåfengt – og også feigt.” Hun sikter her kanskje først og fremst til Raja.

Ikke lov å diskutere radikale muslimer?

På onsdag stilte Holmgang følgende spørsmål: ”Er radikale muslimer en trussel mot vestlige verdier?” Dette har fått Raja til å ta av. Man må vitterlig kunne undre seg over hva som er problematisk med spørsmålet. Islamisme er selvsagt en trussel mot vestlige verdier. Islamisme er vestlige verdiers antitese. Og radikale muslimer er vanlige muslimers verste fiende. Hvilken verden lever Raja i?

Rajas sanne verdiansikt

Den samme Raja har ved en rekke anledninger vist sitt sanne verdiansikt. Som da de berømmelige ordene om giftermål falt i portrettintervju i Aftenposten. Det handlet om hans lange kamp for å slippe unna tvangsekteskap i Pakistan og få ekte seg med en norskpakistansk kvinne. Raja sa til storfamilien at han ”aldri kom til å gifte (seg) med en pakistansk jente fra Pakistan”. Men det hjalp ikke:

Til slutt valgte Abid Raja siste utvei: – Jeg truet med at hvis de ikke godtok mitt valg, kom jeg til å gifte meg med en norsk jente. Da ga slekten seg. Det tok den ikke sjansen på, skrev Aftenposten.

Hvordan tror Raja norske kvinner og menn reagerer på en slik fremgangsmåte – at hans kvinnelige medborgere ble brukt som en «trussel» for at han skulle få gifte seg med den han ville? Og dette er mannen som vil fjerne Stenstrøm fra TV2 fordi programmet kan «påvirke potensielle rasister, ytterliggående muslimer eller innvandrerungdom som allerede føler seg som tapere i det norske samfunnet» …?

Menneskerettigheter underlagt religiøse tekster

Menneskerettigheter synes i Rajas verden å være underlagt såkalt religiøse tekster. Hvor viktig koranen er for Raja, viste han til gangs den gang han ville løfte boka inn i norske rettssaler. For å sikre sannferdig vitneprov fra muslimer, la dem sverge ved koranen når de går inn i vitneboksen, foreslo Raja, tilsynelatende fullstendig kunnskapsløs – eller var det nok et trekk for å manifestere islam sterkere og sterkere i det offentlige rommet?

I det overnevnte portrettet i Aftenposten sier Raja også rett ut dette: ”Jeg er veldig profesjonell i forhold til jobben. Jeg har prosedert saker mot bedre vitende.” La oss håpe at Raja ikke har inntatt denne holdningen hva gjelder Rahila-saken og trippeldrapet av søstrene på Kaldbakken.

Og får ikke Raja det som han vil, er han rask til å komme med beskyldninger. Som når han eksempelvis sier at KrF er rasistisk (ja, du leste riktig), noe for øvrig Raja også synes å mene om den norske stat, knyttet til den forsvunne bigamisten i Pakistan: ”Hadde en etnisk hvit norsk borger vært forsvunnet i 16 måneder hadde det vært en helt annen interesse og påtrykk fra norske myndigheter. Det virker som norskpakistanere avskrives som norske borgere i det de lander i Pakistan,» sa Raja til Aftenposten. Nei, Norge avskriver ikke norskpakistanere i Pakistan, jamfør Rahila-saken. Men Raja har gjort alt sitt for nettopp å legge Rahila-saken død.

Hvem stigmatiserer muslimer?

Stenstrøm fører til stigmatisering av muslimer, påstår Raja. Vi synes faktisk det kan stilles spørsmål ved hvem som fører til stigmatisering av muslimer. Langt på vei synes det nettopp å være frontpersoner som Raja, som ikke eier folkeskikk, og som med all tydelighet har store problemer med menneskerettigheter og demokrati, som fører til stigmatisering. Stakkars muslimer i Norge generelt, og norskpakistanere spesielt, som presenteres gjennom Rajas ord og handlinger. De hadde fortjent langt bedre.