Arbeid og utdanning

9 av 10 må ha ekstra norskundervisning

Kristiansand slår alarm. 90 prosent av elevene med innvandrerbakgrunn må ha særkilt norskundervisning.