Æresdrap og æresrelatert vold

Tre måneder fengsel for æresdrap av søster

En ung jordaner drepte søsteren (22) som var fraskilt. Ryktene sa at hun hadde en elsker. Tre måneders fengsel mente retten var en passende straff.

En medisinsk rapport av den drepte viste derimot at hun ikke hadde vært seksuelt aktiv før drapet. Retten overkjørte medisinerne, og mente i tillegg at drapet ikke var overlagt. Dette fordi det kun gikk ti minutter fra han hørte ryktet til han drepte henne. Ifølge retten handlet han derfor i ”raseri”. Da drapet var utført, meldte han seg straks for politiet og sa at handlingen var ment å ”rense familiens ære”. Retten mente at ”offeret brakte skam over hennes familie”, og at hennes ”handlinger var mot religion og sosiale normer”, melder Middle East Times.com