Kjønnslemlestelse

Skammer seg over å ha hjulpet mor med kjønnslemlesting

Menn deltar også i kjønnslemlesting, som medhjelpere. "Vi menn må være med på å si nei til denne skammelige tradisjonen," sier om Hassan Abdallah fra Somalia.

Hassan Abdallah fra Somalia forteller til Dagsavisen.no at han bærer på en skam, en skam over at han som 16-åring måtte holde søsteren sin fast mens moren foretok omskjæringen. Nå står han frem, og vil ha flere menn til å si nei til den forferdelige tradisjon som omskjæring av kvinner er.

Både Hassan Abdallah og søsteren dro fra Somalia på nittitallet, og han er takknemlig for at hun snart 20 år senere ikke har lagt ham for hat for hans deltakelse i hennes omskjæring.

«Omskjæring er en gammel tradisjon, en skammelig tradisjon som vi ikke bør holde i live her i Norge,» sier Abdulkadir Muhammed.

Muhammed forteller at moren hans i Somalia hele tiden spør om når barnebarna hennes skal bli omskåret.

«Jeg har to døtre på seks og 13 år. Men de skal ikke omskjæres uansett hva slekten i Somalia mener,» sier han.