Innvandring

Raskere utvisning av de som truer rikets sikkerhet

PST-sjefen vil ikke at utlendinger som truer rikets sikkerhet skal få saken opp for domstolen. De skal ut.