Integrering og integreringspolitikk

Politisamarbeid mellom Norge og Pakistan

Et tett politisamarbeid mellom Norge og Pakistan tvinger seg frem ved økonomisk svindel, tvangsekteskap og gjengmedlemmer på rømmen. Pakistan må ikke bli et fristed, sier ambassadøren.