Integrering og integreringspolitikk

Pakistanske og somaliske kvinner i Norge er taperne

Pakistanske og somaliske kvinner i Norge er en stadig voksende underklasse.

Høyest ledighet, dårligst helse og mest isolert – kvinner fra Pakistan og Somalia utgjør en stadig voksende underklasse, skriver Oslopuls.no.
Tall fra FAFO forteller at drøyt to av ti kvinner med opprinnelse fra Pakistan og tre av ti kvinner med opprinnelse fra Somalia, er i jobb i Norge. Dette er kvinner som er avhengig av trygd, og som topper statistikken for dårlig helse.
”Mange kvinner har bodd her lenge, men har aldri fått lov av sine menn å lære norsk. Nå er de sjanseløse på arbeidsmarkedet,” sier leder i Pak Kvinneforening, Tahirah Iqbal. Hun ser også at unge kvinner blir utestengt. ”Mange får ikke lov å gå på skole av svigerfamilien og blir isolert. Vi kan ikke fortsette på samme måten her som i Pakistan. Men også det norske systemet må åpnes.”

Sosialbyråd Sylvi Listhaug (Frp) er bekymret over bildet, og varsler nye tiltak i en egen aktiviseringsmelding før påske. ”Vi vil vurdere både norskopplæring og arbeidstrening som krav for å motta sosialhjelp for å gjøre kvinnene selvberget. Mor er nøkkelen til integrering,” sier hun, og påpeker at det mangler både krav og tilbud.

HRS minner gjerne om hva vi lenge har hevdet: «Integrer mor, og 2/3 av jobben er gjort – for mor integrerer barna.»