Kjønnslemlestelse

Norsk politi til England for å lære om kjønnslemlestelse

Nå planlegger Oslo-politiet en studietur til England for å få mer kunnskap om kjønnslemlestelse av jenter.