Integrering og integreringspolitikk

Muslimer og homofili

05.02.07:«Det norske synet på homofili» bør adopteres av muslimer, mener likestillingsminister Karita Bekkemellem (Ap).

Ifølge Vårt Land.no var det dette svaret Andrè Oktay Dahl (H) fikk fra ministeren på spørsmålet om hva hun ville gjøre for å bedre muslimske homofiles vilkår. Temaet kom opp da stortingsrepresentant Dahl (H) spurte om hva regjeringen gjør for å bedre homofile muslimers livssituasjon i Norge. Dahl viste til likestillingsministerens kritikk av kristne miljøer i lignende saker, og lurte på om hun ville gjøre det samme mot muslimske miljøer.
Karita Bekkemellem svarte: «Norsk lov skal følges. Derfor er det viktig at vi går i en tett dialog med religiøse ledere og forteller at det ikke er lov med en slik praksis overfor ungdommen vår.»
Tja, kanskje hun tror på det selv?
Homoseksualitet og religion = dårlig coctailI dagens Jyllands-Posten påpekes det at å være homoseksuell med en annen etnisk bakgrunn en dansk forsterker problemene og kan ende med vold, tvang og isolasjon.
«Alle de store religionene fordømmer homoseksualitet. Homoseksuelle fra indremisjonfamilier har like store problemer som muslimer. Til forskjell fra islam levner kristendommens dominerende praksis plass til de homoseksuelle» sier Kim Foss Lund, talsmann i Landsforbundet af Bøsser og Lesbiske (LBL).
I muslimske kretser kan det å være homoseksuell resultere i utstøtelse og isolasjon fra familiens side. I følge Lund er det ingen grunn til å tro at det ikke finnes like mange homoseksuelle blant muslimer som resten av befolkningen, det vil si ca 6 prosent.

I en undersøkelse fra 2005, som avdekket innvandreres homoseksuelles kulturelle og religiøst betonede problemer, står det følgende: «Deres homoseksuelles vilkår er komplisert. Står de frem, risikerer de å skade sin familie. Det kan være andre familiemedlemmers mulighet for ekteskap og familiens ære og omdømme. Der er stor risiko for isolasjon og utstøtelse «. Andre konsekvenser ved å stå frem kan være at man blir sendt tilbake til hjemlandet for bedre tanker, eller rett og slett bortgiftet, da ofte med vold og tvang.

Løsningen på dette problemet er i følge politiker Kamal Qureshi (SF) mer informasjon. Det vil si at seksualundervisningen på skolen også inneholder opplysninger om de seksuelle minoriteter.