Ufrivillige ekteskap

Lov mot tvangsekteskap i Danmark?

Skal Danmark følge i Norges fotspor og innføre en særlov mot tvangsekteskap?