Kjønnslemlestelse

Kjønnslemlestelse er kjønnsvold

Saken om fire år gamle Enaam har bidratt til å sette kjønnsvold på dagsorden. For ett år siden blødde hun ihjel etter at hun ble omskåret av en gammel "fødselshjelper" med dårlig syn.

Kampen mot lemlestelse av jentebarn går særdeles sakte selv om det er nok av enkeltsaker å ta tak i. Ingen i rettssamfunn bør la seg forlede til å tro at fjerning av små jenters ytre kjønnsorganer er noe annet enn seksuelt forankret, brutal vold, hevder Aftenposten i dagens lederartikkel.