Kjønnslemlestelse

Jenter ned i tiårsalderen åpnes på Ullevål

Kvinnesenteret på Ullevål får stadig nye og flere henvendelser av jenter og kvinner som er utsatt for lemlesting. Hele 130 omskårne kvinner blir hvert år åpnet på kvinneklinikken på Ullevål ved operasjon.

Stadig flere jenter og kvinner åpner seg etter å ha blitt lemlestet, melder NRK.no. Flere medier har de siste dagene satt søkelyset på saker som omhandler omskjæring av jenter som er norske statsborgere, om de er ute av landet eller i Norge. Dagsavisen.no skriver blant annet at jenter helt ned i 10-års alderen får åpnet underlivet sitt ved operasjon. En operasjon som er til stor hjelp for jentene når de først har blitt lemlestet.

Det virrer rykter i somaliske, etiopiske, eritreiske og gambiske miljøer i Norge om at turnerende omskjærere fra Afrika kommer til Norge på turistvisum for å omskjære små jenter her i det skjulte. Jordmor Sara Kahsay ved kvinneklinikken bekrefter dette i Dagsavisens artikkel. Hun mener både helsepersonell og lærere må gjøre mer for å varsle hvis de frykter at noen er i fare for å bli omskåret eller har blitt omskåret. Helsepersonell, lærere og andre har avvergelsesplikt ved mistanke i slike tilfeller, en plikt som ingen så langt har benyttet seg av.

Statsråd Karita Bekkemellem vil be Regjeringen vurdere å innføre en helsesjekk av mindreårige jenter for å avdekke omskjæring, men hun har foreløpig ikke flertallet i regjeringen med seg på et slikt tiltak. Da er det i alle fall godt at hun har støtte hos VGs leder.