Arbeid og utdanning

Innvandrere får jobb, fastslår NHO-direktør

NHO-direktør hevder at langt de fleste innvandrere har mulighet for å få jobb. Det sentrale er kompetanse, ikke hvilket navn en har. Trusselen er at det sprer seg en myte om at ikke utdanning nytter.

I Dagbladet 3. februar hadde NHO-direktør Sigrun Vågeng en interessant kronikk, der hun fastslår at arbeidslivet i Norge ikke er forbeholdt etniske norske. Vågeng skriver at ”9 av 10 som ønsker jobb faktisk har fått jobb – mange også i samsvar med den utdanningen de har – og det uten å bytte navn.” Hun mener de som hevder at arbeidsmarkedet er stengt for de som ikke har norske navn, tar feil. Derimot avviser hun ikke at det kan skje, men at omfanget ikke er av en slik karakter som noen hevder.Vågeng understreker at innvandreres integrering i arbeidslivet er en av de viktigste utfordringer vi står ovenfor de kommende tiår:

”Lykkes vi ikke med dette, vil vi risikere fremvekst av en ny underklasse i Norge og parallellsamfunn slik vi ser i andre europeiske land. Vi ser både positive og urovekkende trekk i dagens utvikling. I 2005 ble 8 100 flere innvandrere sysselsatt i privat sektor, av disse hadde 7 100 ikke-vestlig bakgrunn. Gledelig er det også at etterkommere av ikke-vestlige innvandrere ser ut til å ta høyere utdanning i like stor grad som etniske nordmenn. Urovekkende er det at frafall fra videregående skole er særlig høyt blant etterkommere. Spesielt gjelder dette guttene.”

Det avgjørende for Vågeng er at ”det ikke sprer seg holdninger om at det ikke nytter for unge med minoritetsbakgrunn å ta utdanning, siden de ikke får jobb likevel. Dette er overhodet ikke tilfelle. De fleste innvandrere og personer med innvandringsbakgrunn både vil og kan. Langt de fleste finner en plass i arbeidslivet. Den kanskje største trusselen mot vellykket integrering er forestillingen om at det ikke nytter. De som bidrar til å spre slike forestillinger bidrar ikke til god integrering.”

Les kronikken hos Dagbladet.no