Ufrivillige ekteskap

Henteekteskap – frivillig eller ufrivillig?

Ap må presse SV og Sp til å godta aldersgrense for henteekteskap.

Arbeids- og sosialminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap) ser ut til å tape. Forslaget om å innføre 21-års aldersgrense på såkalte henteekteskap faller sannsynligvis. Årsaken er motstanderne i SV og Sp. Minerva mener dette er uheldig, skriver Kristian Meisingset.
To viktige problemer ved mange henteekteskap i Norge idag – som ingen politikere kan lukke øynene for – er imidlertid at det for det første ofte er lite reell frivillighet; og for det andre at henteekteskap har store implikasjoner for integreringen. Et viktig spørsmål er derfor: Hva bør være kriteriene for at ekteskap kvalifiserer til oppholdstillatelse i Norge?
Han understreker at det er viktig at SV og Sp ikke får viljen sin, og etterlyser politisk press fra statsråd Hanssen for å vinne frem med kravet om aldersgrense.

Les hos Minerva.as