Integrering og integreringspolitikk

Godta det norske synet på homofili – eller dra et annet sted!

André Oktay Dahl (H) og statsekretær Kjell Erik Øie er klar i sin tale. - Godta det norske synet på homofili. Men forstander for Det Islamske Forbundet, Basim Ghozlan, kaller dette å få munnkurv. Selv tror han homofili handler om oppdragelse.

I gårsdagens interpellasjon på Stortinget reiste André Oktay Dahl (H) spørsmål til regjeringen om hva som skal gjøre for å bedre homofile muslimers livssituasjon i Norge. Dahl etterlyser en strengere linje fra myndighetene. «Myndigheten svikter muslimske homofile ved å tillate at muslimske ledere får lov til å forholde seg tause om homofili,» sier han til Nettavisen.no, og påpeker videre: «Hvis man ikke aksepterer den norske normen når det gjelder homofili, står man fritt til å reise til et land der slike holdninger er akseptert.»

Dahl etterlyser både de kritiske holdninger og feministene. «Minoritetsgrupper sier det dreier seg om å akseptere kulturforskjeller, og at dette er et angrep på islam og religion. Men dette er et angrep på at visse ikke følger menneskerettighetene. Sånn jeg ser det må man finne seg i det, eller flytte et helt annet sted,» fastslår Dahl, og fortsetter: «Når det gjelder kvinner og deres rettigheter, er folk der med en gang. Jeg synes kvinner som er engasjert i likestilling skylder å stille opp for homofile. Holdningene mot homofile er akkurat de samme holdningene som styrer den negative mannskulturen som de prøver å bekjempe,» sier han.

Statssekretær i Barne- og likestillingsdepartementet, Kjell Erik Øie, er enig med Dahl: «Vi kan ikke gå på akkord i saker som dette, og hvis noen har problemer med hvordan Norge ser på homofili, er det deres problem, ikke mitt,» sier Øie til Nettavisen.

Men forstander for Det Islamske Forbundet, Basim Ghozlan, mener Dahl opptrer som moralsk politi ved å si at man må akseptere homofili. «Han setter en munnkurv. Dette er meningsovervåking, og han vil kontrollere holdninger til befolkningen. Det er en menneskerett er å ha meninger,» sier Ghozlan til Nettavisen.
Ghozlan påpeker at han selv ikke har noen homofile venner, hvilket han mener skyldes oppdragelse. «Jeg tror kanskje oppdragelse kan være en årsak. De jeg kjenner har hatt en oppdragelse der menn får være menn, og kvinner får være kvinner. Jeg ville selv aldri godtatt å bli homofil,» sier han.

Uten tvil trenger forstanderen en smule voksenopplæring. Kanskje Dahl og Øie burde foreslå at leksehjelp-pengene til moskéer betinges av at lederne deltar i opplæringen?