Arbeid og utdanning

Ghettoer vanskeliggjør skolegang

Innvandrertetthet påvirker de unges muligheter for utdanning, viser studie fra det svenske statstiske sentralbyrået.

Elever som bor og vokser opp i områder med mange innvandrere har vanskeligere for å komme seg inn på videregående skole, uansett om man har svensk eller utenlandsk bakgrunn, skriver Metro.se.

Elever i slike områder har dobbelt så høy risiko for å ikke fortsette skolegang etter grunnskoleutdanningen, fremkommer det i en rapport fra Statistisk sentralbyrå i Sverige, SCB. I studien har SCB hele 100 000 barn med i utvalget.