Skilsmisse

Den vanskelige muslimske skilsmissen

Muslimske Jamila sloss for sin muslimske skilsmisse, for heller ikke i Sverige er en skilsmisse fra tingretten nok. Problemet er det samme som HRS har løftet frem i Norge, og som vi har fått et tverrpolitisk Storting til å bli enige om det må gjøres noe med. Kvinner skiller seg etter lovene i det landet de bor, med betraktes likevel som muslimsk gift. Dermed har eksmannen fortsatt makt over henne, og i opprinnelseslandet kan mannen for eksempel nekte kvinnen utreisetillatelse, og hvis hun gifter seg på nytt, kan hun i opprinnelseslandet bli tiltalt for bigami.