Ytringsfrihet

Den multikulturelle ideologi har tapt innflytelse

Politisk kommentator i Jyllandsposten, Ralf Pittelkow, hevder i dag at for mye av innvandrings- og integreringsdebatten foregår løsrevet fra hvordan ting fungerer i det virkelige liv, og da ikke bare i Danmark, men også i andre land.