Integrering og integreringspolitikk

Dårlig norsk utgjør en helsefare

Pasienter som ikke behersker norsk kan risikere å få barn, vaskepersonell eller kjøkkenansatte som tolk.