Kjønnslemlestelse

Bekkemellem vurderer helseundersøkelse i kampen mot lemlesting

Barne- og likestillingsminister Karita Bekkemellem (Ap) sier regjeringen vurderer å innføre observasjon av jentebarns kjønnsorganer for å motvirke kjønnslemlestelse.

«Vi har det til vurdering, men har ikke fattet vedtak om det ennå. Noen aktører mener det er riktig, mens andre fraråder det,» sier Karita Bekkemellem (Ap) til NTB.

Hun ble stilt spørsmål om dette i Stortingets muntlige spørretime av Frps Per-Willy Amundsen. Han mener helsestasjoner bør gjennomføre rutinemessige undersøkelser for å kartlegge om jenter har vært utsatt for kjønnslemlestelse. I tillegg vil en undersøkelse av jentebarns underliv, en undersøkelse som i dag for øvrig utføres av gutters underliv, kunne virke preventivt i forhold til kjønnslemlesting.

Men Sosial- og helsedirektoratet fraråder klinisk observasjon av kjønnsorganer fordi det kan oppleves som krenkende og kan være i strid med internasjonale konvensjoner, skriver NTB. En klinisk observasjon betyr at helsesøster eller lege på helseundersøkelsene ser på barns underliv, uten at det berøres. En typisk fremgangsmåte er at barnet, mellom 0 – 4 år, som er tidsperioden barnet er hos helsundersøkelse, er på morens eller farens fang uten klær, slik at helsesøster kan se at hele barnet er ved god helse. Hvordan Sosial- og helsedirektoratet kan få dette til å være «krenkende» er så uforståelig at det må de få lov til å forklare selv. Direktoratet vil antakelig også få et forklaringsproblem hva gjelder at en undersøkelse av barn kan være «i strid med internasjonale konvensjoner». Det er vel heller antakelig motsatt: at staten ikke forhindrer at jenter kjønnslemlestes, og ikke ivaretar barns helse og organer, om det er øye, ører, nese eller underliv, strider nok mot de fleste konvensjoner – og er mer krenkende for jenter og kvinner som er lemlestet.

Vi har et råd til deg Karita Bekkemellem: Ikke lytt til Sosial- og helsedirektoratet før de er i stand til å forklare hva de mener. I tillegg ville det vært interessant å høre hvordan de ville argumentert hvis det ble avdekket at en sekt i Norge kuttet av gutters pung, uvisst av hvilken grunn. Ville de ha argumentert med at det ville vært krenkende for guttene å sjekke det på helsundersøkelsen? I tillegg må du, kjære statsråd, spørre direktoratet om hvorfor de ikke engasjerer seg for å stoppe dagens undersøkelse av gutters underliv (kontroll av om begge steinene er kommet ned i pungen) – for dette er til og med en undersøkelse der helsesøster eller lege fysisk berører guttenes pung.