Ufrivillige ekteskap

Tvangsgifter psykisk utviklingshemmede

Noen ikke-vestlige bruker psykisk utviklingshemmede og/eller sterkt multihandikappede unge kvinner og menn som levende visum, særlig overfor slekt i opprinnelseslandet. Denne praksisen har foregått i flere tiår, og med skiftende regjeringers vitende.

Hege Storhaug, informasjonsleder i HRS, tar opp dette temaet i sin siste bok «Men størst av alt er friheten», der hun peker på en rekke konkrete tilfeller av denne formen for overgrep. Uten unntak handler tilfellene om herboende psykisk utviklingshemmede og/eller sterkt multihandikappede unge kvinner som giftes til friske i opprinnelseslandet som innvandrer hit.

Avisa Fremskritt har på bakgrunn av bokens informasjon om denne uregulerte praksisen publisert en større artikkel om saken, der Dissimiles ”far”, Kai Zahl, reagerer kraftig på slike overgrep. For Zahl var informasjonen ny, og han tok kontakt med bekjente for å sjekke om at dette er en praksis i dagens Norge: ”Jeg var først ikke klar over omfanget av dette og trodde at det handlet om noen få enkelttilfeller, men ifølge bekjente er det mer utbredt enn man skulle tro,” sier Zahl til avisa. FrP’s innvandringspolitiske talsperson Per-Willy Amundsen etterlyser konkret lovregulering for å stoppe disse uverdige forholdene.
Temaet ble ikke satt på agendaen av Utlendingslovutvalget som avleverte sin utredning om Ny Utlendingslov i 2004. Utvalgets arbeid har lagt føringer for dagens regjering som i februar/mars skal legge frem forslag til ny utlendingslov for Stortinget. Etter HRS sine erfaringer, vil heller ikke dagens regjering regulere innvandring gjennom ekteskap med utviklingshemmede og/eller multihandikappede.

Les reportasjen i Fremskritt her (pdf-format)