Arbeid og utdanning

Sykemeldte innvandrerkvinner skal i jobb

København kommune oppretter en egen patrulje som skal få innvandrerkvinner på sosialstønad over i jobb.