Æresdrap og æresrelatert vold

Preventiv strategi mot æresrelatert kriminalitet

Dansk rikspoliti lanserte i går det de mener er en preventiv strategi mot æreskriminalitet.

Den preventive strategi skal hindre at konflikter i innvandrerfamilier ender som forbrytelser, og i verste fall drap. «Vi har laget en meget systematisk tilgang til æreskriminalitet. Det vesentligste er at man ikke behøver å sitte og vente på at det blir begått en forbrytelse,» sier kriminalinspektør Kim Kliver fra rikspolitets nasjonale etterforskningssenter, NEC til Jyllands-Posten.dk. Landets politikretser skal i samarbeid med NEC registrere og innberette æresrelaterte saker. Ut fra disse innberetningene skal det være mulig å sette igang en etterforskning, og det før en eventuell forbrytelse er begått.