Æresdrap og æresrelatert vold

Påtalemakten med håndbok om æresrelatert vold

Æresrelatert vold krever en annen tilnærming enn annen vold, hevder svenske myndigheter. De har nå utarbeidet en egen håndbok.

I kriminalsaker knyttet til æresrelatert vold kreves spesialkunnskap både av politietterforskere og påtalemakten. Denne erkjennelsen ligger til grunn for at svenske myndigheter har utarbeidet en egen håndbok for de aktuelle faginstansene. Æresrelatert vold krever forsterket sikkerhet og støtte til offeret, er holdningen i Sverige.Håndboken peker på varseltegn som indikerer at forbrytelser er æresrelatert. En æresrelatert forbrytelse betyr ofte at flere gjerningspersoner er involvert, og håndboken skisserer utredningsstrategier som kan sikre at samtlige gjerningsmenn pågripes. Håndboken beskriver også kulturelle mekanismer og tankesett bak æresrelaterte forbrytelser. Håndboken kan lastes ned her (pdf-format)