Integrering og integreringspolitikk

Pakistanske gjenger utviklet til tunge kriminelle nettverk

Politiet skal eliminere de pakistanke gjengene. Fengslet gjengleder benekter gjengenes eksistens.

Siden 15. september har politiet gjennomført 150 væpnede aksjoner mot gjengmiljøer. 400 personer er visitert og 100 er pågrepet. De pakistanske gjengene har vokst til tunge kriminelle nettverk, skriver Aftenposten.no.
Etter skuddene på Aker Brygge har politiet fått ekstra midler til å gjøre en ekstra innsats i jakten på de tungt kriminelle gjengene. Mange titalls politifolk fra fire politidistrikter deltar i innsatsstyrken ledet av Oslo-politiet. De har fulgt gjengmedlemmene døgnet rundt i samarbeid med Økokrim og Kripos.
Nå utsettes de pakistanske gjengene for samme trykk fra politiet som det profesjonelle ransmiljøet opplevde etter NOKAS-ranet. «Det er ikke tvil om at gategjengene er utviklet til tunge kriminelle nettverk og vi mener det er viktig at vi nå får ekstra midler til fortsatt innsats i 2007,» sier politiinspektør Stensrud til avisen.

Langtidsdømte Shahid Rasool, utpekt som gjengleder da han fikk en dom på 12 års fengsel på slutten av 90-tallet, benekter gjengenes eksistens. Fra sin fengselscelle har han i flere medier fremstilt gjengene som rene vennemiljøer omskapt til kriminelle nettverk av politifolk som blåser opp et problem for å få mer ressurser.

Politiet vil i dette året satse mye på å avsløre de pakistanske gjengenes knytninger til kriminelle nettverk i flere land og å forfølge pengestrømmen som kanaliseres ut av landet. Assisterende politidirektør Odd Berner Malme sier det er særdeles viktig nettopp å ramme gjengmedlemmenes økonomiske vinning og oppbygde status i nettverkene.