Innvandring

Økende antall innvandrere i Drammen

Den raske økningen av ikke-vestlige innvandrere i Drammen skaper diskusjoner. Noen mener det uproblematisk, andre er bekymret. Varaordføreren hevder integreringen ikke er i takt med antallet, norsktyrker er bekymret for oppsplitting etter nasjonalitet.

Drammen kommune har lagt frem tall som viser at hver fjerde innbygger kan være av ikke-vestlig opprinnelse om ti år, og én av tre om 17 år. Byens varaordfører Freddy Hoffmann (Frp) mener at det bør være et tak på hvor mange innvandrere byen kan ta imot. Bekymringene ligger i at integreringen ikke står i forhold til det økende antall innvandrere, skriver Aftenposten.no. Hoffmann får liten støtte av andre lokalpolitikere. Ap’s gruppeleder i bystyret, Tore E. Hansen, mener at utviklingen ikke er til å unngå, og at byen må sørge for å legge forholdene til rette for å lykkes bedre med integreringen. Bystyrerepresentant Sadi Emeci fra SV foreslår en egen bystyrekomité for inkluderingsarbeid.

Innvandrere selv synes ikke udelt enig i spørsmålet. Shafii Omar, med opprinnelse fra Somalia, og Zaheer Ashiq, med opprinnelse fra Pakistan, mener det bare er positivt med økningen i andelen innvandrere. Men Ali Katirci, med opprinnelse fra Tyrkia og 20 års botid i Norge, påpeker at situasjonen er komplisert når flere kulturer lever side om side. Hvis befolkningen splitter seg etter nasjonalitet er det negativt, sier han til Drammens Tidende.no