Skilsmisse

Nei til parallelle rettssystem

”Vi skal ha religionsfrihet i Sverige, men det får bare være et privat anliggende. Religiøs fundamentalisme er farlig. Imamer som driver propaganda for et islamsk rettssystem i Sverige må bekjempes,” skriver Maria Hagberg, feminist og sosialarbeider, og Ibrahim Kakahama, lærer, kurder og sønn av en imam. De presiserer at de begge har møtt religiøs fundamentalisme på ulikt hold, en fundamentalisme som motvirker fortsatt demokratisk utvikling i Sverige.

I kronikk i SvD.se skriver Hagberg og Kakahama at de beklager at det er en del religiøse talspersoner som forkynner et samfunns- og menneskesyn som motvirker et sekulært samfunn, demokrati og likestilling. Videre påpeker de at likestillingsloven skal følges av alle:
”Denne loven tillater ikke at noen folkegrupper kan beholde egne normer, som står i strid med likestillingen. Vi stiller oss avvisende til at imamer med en fundamentalistisk tro krever at muslimske men og kvinner skal følge lover og normer i samsvar med islam. Om en imam propaganderer for hva koranen sier om at menn kan dominerer over kvinner, at menn har rett til å arve dobbelt så mye som kvinner, at menn kan gifte seg med to – fire kvinner, at menn har rett til å slå sin kone om hun ikke lyder, så må dette bekjempes.”
De presiserer at både kvinner og menn må sette en stopper for at det utvikles parallelle rettssystem – ett religiøst og ett juridisk.

Hagberg og Kakahamas kronikk er også relevant i forhold til forrige ukes debatt i Norge om hvorvidt sharia bør kobles til norsk rett vedrørende skilsmisse for muslimske kvinner, noe HRS har tatt sterk avstand fra, samtidig som vi siden 2003 aktivt har jobbet for å sikre kvinner sin religiøse skilsmisse (se sak under). I dagens Aftenposten.no advarer også Tone L. Wærstad, jurist ved Institutt for offentlig rett, mot en sharialøsning i norsk rett.