Arbeid og utdanning

Leksehjelp i moskeen på Grønland

Regjeringen gir 50 000 kroner til leksehjelpsamarbeidet mellom Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat-moskéen og Røde Kors Oslo. Oslo kommune skal ha gitt 500 000 kroner til samme prosjekt.

I går åpnet statsministeren leksehjelpen i moskéens lokaler på Grønland i Oslo, melder Statsministerens kontor, SMK.no.
Regjeringen ønsker at alle norske elever bør ha tilbud om leksehjelp. Målet er at barn og unge skal få økte kunnskaper, men også at tiltaket skal gjøre integreringen bedre. Ifølge Aftenposten.no var Stoltenberg særlig glad for at det nettopp er moskeen som åpner dørene for et slikt tiltak: «Jeg mener det er ekstra viktig, fordi det gjør at noen av de barna som kanskje trenger leksehjelp mest, nemlig barn med minoritetsbakgrunn, får det. Terskelen blir lavere, og det blir enklere,» sier han.

HRS er forundret over statsministerens holdning til at leksehjelptilbud i en moské letter integreringen. Med statsministerens uttalte mål for ordningen burde heller pengene gått til leksehjelptilbud ved skolene. Les statsministerens tale i moskeen her

I tillegg skal Oslo kommune ha bevilget 500 000 kr. til samme prosjekt, fortalte byrådsleder Erling Lae (H) på Oslo Høyres årsmøte.