Integrering og integreringspolitikk

Kontantstøtte skal følges av statsborgerskap

Innvandrerfamiliers økende bruk av kontantstøtte hindrer integrering. Nå vil FrP at kontanstøtte bare skal gis til de som er norske statsborgere.