Integrering og integreringspolitikk

Integrering eller henteekteskap?

-Skal den individuelle retten til å henta seg brur i Punjab stå over integrering som kollektivt gode? Spørsmålet stilles av redaktør.