Ytringsfrihet

Hvordan redde demokratiet i Europa?

Professor Erik Oddvar Eriksen, leder av forskningsprogrammet RECON, Reconstituting Democracy in Europe, spør om demokratiet kan reddes i den formen vi kjenner fra nasjonalstaten, eller om det finnes et alternativ.