Integrering og integreringspolitikk

Asylant i Vesten, drar til Somalia for å bli jihadist

Somaliere fra Norge, Sverige og Danmark kjempet på islamistenes side, hevder den somaliske regjeringen.