Arbeid og utdanning

Aldri gått på skole

Advokat bringe saken inn for Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.