Æresdrap og æresrelatert vold

Æresdrapsforsøk på svensktyrkisk jente opp i Tyrkia

Den svensk-kurdiske 19 åringen, Tugba, ble forsøkt drept i fjor sommer da hun nektet å gifte seg med familiens utvalgte, en slektning.