Æresdrap og æresrelatert vold

Æresdrap i Tyrkia – utbredt og ”grusomt store” mørketall

Særlig i de kurdiske områdene i Tyrkias østre deler er æresdrap av kvinner utbredt. Den tyrkiske regjeringen ønsker å ta et oppgjør med at kvinner behandles som annenrangs borgere. I kampen mot æresdrap skal også imamer engasjeres.

Dette sier Bezya Bilgin, som er Tyrkias første kvinnelige, islamske prest og dessuten en forkjemper for kvinners rettigheter. Det er ingen ting i islam som taler for at æresdrap hører hjemme noe sted, men «dette er ikke blitt godt forklart for vårt folk», sier Bilgin. Eksemplenes rekker er lang, skriver Aftenposten.no: ”Tobarnsmoren Sevinc Ozacar i Bursa-provinsen ble 23 år. Hun ville skilles fra sin voldelige mann. Men det mente hennes far ville ramme familiens ære, hvorpå han den 11. desember i fjor drepte sin datter med 27 knivhugg. 21 år gamle Sahe Fidan ønsket seg også vekk fra sin mann, og søkte tilflukt hos sine foreldre. Men der var hun ikke velkommen. En kvinne forlater sin mann bare i en kiste, fikk hun beskjed om, ifølge Los Angeles Times. Hun vendte tilbake til mannen – og forlot ham senere i en kiste. Gråt fra Sahes lille barn, festet til hennes rygg, gjorde at hun for noen uker siden ble hun funnet hengt på badet. Selvmord? Ja, enten det eller et drap kamuflert som selvmord, mener både kvinneaktivister og offentlige tjenestemenn.”

I Tyrkia, som vil inn i EU, blir én av tre kvinner utsatt for vold i hjemmet. 40 prosent, de fleste menn, mener utro kvinner bør drepes. Offisielt blir 70 kvinner æresdrept årlig. Mørketallene anslås ”å være grusomt store”. Regjeringens initiativ for å bekjempe samfunnsondet er opprettelse av krisesentre, krisetelefoner og kriseteam, samt organisere møter omkring i lokale samfunnshus, ikke minst i det kurdiske sørøstlige Tyrkia, for å informere folk om at slike drap er i strid med islam, menneskerettighetene og muligheten til EU-medlemskap en gang i fremtiden.