Innvandring

35 – 40 000 asylsøkere forventes til Sverige i 2007

Det kommer stadig flere asylsøskere til Sverige, ikke minst fra Irak.