Innvandring

19 prosent ikke-vestlige i Oslo

En av fem i Oslo er av ikke-vestlig opprinnelse, men forskjellene mellom bydelene er stor.

Ifølge SSB bor det 101 649 ikke-vestlige innvandrere i Oslo, som utgjør i underkant av 19 prosent av Oslos innbyggere. På landsbasis bor det 285 078 ikke-vestlige, ifølge tall fra SSB’s statistikkbank, utregnet av HRS. Her fremkommer det også at 32 prosent, 91 086 personer, er i aldersgruppen 0 – 19 år. Antall innvandrere i Oslo har de siste fem årene økt med 40 prosent, og stadig flere av dem velger å bo i drabantbyene, melder Dagsavisen.no. I syv bydeler har over 20 prosent av befolkningen ikke-vestlig bakgrunn. Det er denne befolkningsgruppen som vokser raskest i hovedstaden. De ikke-vestlige innvandrerne er fordelt svært ujevnt i Oslo, forteller spesialrådgiver Paul Håvard Kvangraven i Utviklings- og kompetanseetaten i Oslo kommune. Det er bydelene i ytre by som har størst andel ikke-vestlige innvandrere. Bydel Søndre Nordstrand har flest, med i underkant av 40 prosent, samtidig som bydel Gamle Oslo har hatt en nedgang siden år 2000.

Ifølge Kvangraven kan den spesielt sterke befolkningsveksten forklares med et sammenfall av flere forhold: Kvinner med ikke-vestlig bakgrunn får flere barn enn andre. En forholdsmessig større andel av kvinnene blant ikke-vestlige innvandrere er i fruktbar alder enn i den øvrige befolkningen. Ikke-vestlige innvandrere gifter seg ofte med en person i sitt opprinnelige hjemland og bosetter seg i Oslo. Noen ikke-vestlige innvandrere kommer som flyktninger og asylsøkere. En del ikke-vestlige innvandrere flytter fra andre kommuner til Oslo.